Oświadczam, że

Zapoznałemłam się z treścią niniejszego regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług i akceptuję oba te regulaminy.

Jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Wyrażam zgodę na opublikowanie adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie rejestracji Profilu Użytkownika na stronie Portalu poświęconej Konkursowi.

Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

Regulamin